Inkasso och Kronofogden

När du missat att betala en faktura

Om du missar att betala en faktura kan det få olika konsekvenser beroende på flera faktorer, t.ex. vilken typ av faktura det är och vilka avtal du har ingått med den andra parten. Här är några vanliga konsekvenser av att missa en betalning:

Påminnelseavgifter

Många fakturor kommer med en förfallodag, och om du inte betalar inom den angivna tidsramen kan du bli debiterad en påminnelseavgift. Denna avgift läggs vanligtvis till det ursprungliga beloppet du ska betala.

Räntekostnader

Om du inte betalar fakturan i tid kan det också tillkomma räntekostnader. Vissa fakturor, som kreditkortsräkningar eller lån, kan ha en fast eller rörlig ränta som läggs till det obetalda beloppet.

Tre personer som sitter vid en stor maskin som printar pengar

Inkasso

Om du inte betalar en faktura trots påminnelser och påminnelseavgifter kan företaget eller organisationen överlåta skulden till ett inkassobolag. Inkassobolag kommer att försöka driva in skulden från dig och kan ta ut ytterligare avgifter för sina tjänster. Dessutom kan det påverka din kreditvärdighet negativt och göra det svårare för dig att få lån eller andra finansiella tjänster i framtiden.

Detta gäller även om du använder en app för finansiella tjänster från Klarna, Qliro eller liknande betalningslösningar.

Det är viktigt att komma ihåg att konsekvenserna av att missa en betalning kan variera beroende på avtalet du har med fordringsägaren (den som du är skyldig pengar). Det är alltid bäst att kommunicera med fordringsägaren och försöka komma överens om en betalningsplan om du har svårt att betala en faktura i tid.

När hamnar ditt ärende hos inkassobolag?

Om du inte betalat en faktura, eller någon annan skuld, i tid till en person eller företag kan de lämna över detta till ett inkassobolag. Då är det till inkassobolaget du ska betala din skuld.

Inkassobolag är företag som enbart jobbar med att driva in skulder så att de som lämnade in ärendet inte behöver ordna det.

Du får ett inkassokrav, vad händer nu?

Inkassobolaget som tar emot ärendet har som uppgift att se till att skulden eller fakturan betalas tillbaka. Utöver det belopp som du är skyldig kommer en inkassoavgift samt ränta att tillkomma. Avgiften får högst vara 180kr.

Om du kan betala skulden, se till att betala så fort du kan. Glöm inte att även betala inkassokostnad och ränta.

Om du har betalat fakturan (eller en skuld av något slag) och ändå fått inkassokrav och det skett ett misstag kan du bestrida detta genom att kontakta företaget och informera dem vad som blivit fel.

Kontrollera att du har betalt rätt belopp och till rätt mottagare med rätt OCR-nummer eller annan information när du kontaktar dem. Om du betalat fel summa, till fel konto eller med fel OCR nummer, kontakta företaget så fort som möjligt och förklara vad som blivit fel så du undviker onödiga avgifter.

Vad händer om du inte kan betala ett inkassokrav?

Först och främst ska du kontakta inkassobolaget hur du ska gå tillväg för att betala, om detta inte framgått från brev eller annan information.

När du kontaktar dem, försök komma överens om en avbetalningsplan. Det kan tillkomma avgifter för detta.

Se även till att ha referensnummer på ditt ärende tillgängligt. Om du inte kan, skulle missa eller glömmer att betala blir det ett ärende hos Kronofogden.

”God inkassosed”

Om du har fått ett inkassokrav, eftersom ditt ärende hamnat hos ett inkassobolag, är det bra att känna till att det finns regler för hur de som ska driva in skulden får agera mot dig i ditt ärende.

Alla inkassobolag är enligt lag skyldiga att följa så kallad ”god inkassosed”. Syftet med en god inkassosed är att skydda konsumentens rättigheter samtidigt som man möjliggör effektiv återbetalning av skulder.

Det innebär att de inte får agera på ett sätt som skapar onödig skada eller besvär för dig som kravet riktas mot. De ska tillhandahålla korrekt information, interagera med dig på ett respektfullt sätt, du ska behandlas rättvist, de bör erbjuda möjlighet till dialog och förhandling och fokus ligger på att skydda konsumenten. Du får inte heller utsättas för trakasserier eller andra opassande påtryckningar.

Vad händer när du har en skuld hos Kronofogden?

En man som tänker på en bank.Hamnar din skuld hos Kronofogden gäller även här att försöka betala skulden så fort du kan om du har möjlighet. De kan annars hjälpa dig med olika stöd om du inte kan betala.

Kronofogden har i uppdrag från regeringen att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om att få hjälp att få betalt. De ger även stöd till den som ska betala sina skulder och kan hjälpa till att arbeta förebyggande.

Hjälp som Kronofogden kan erbjuda är exempelvis Skuldsanering.

"Prick i registret"

Även om Kronofogden finns där för att hjälpa dig att få dina skulder betalda innebär det att när du har skulder (oavsett hur stor eller liten skulden är) hos Kronofogden så får du en betalningsanmärkning eller som det ofta kallas ”en prick i registret”.

Denna “prick” är normalt kvar i 3 år och den påverkar din ekonomi genom att företag kan se anmärkningen, så som banker, hyresbolag och telefonföretag. I många  fall kommer de avslå din ansökan om att hyra bostad, söka lån, kreditkort och liknande på grund av “pricken”. Eftersom en “prick i registret” kan leda till ekonomisk osäkerhet så är det viktigt att du undviker att hamna hos Kronofogden.

Kom ihåg att även om det är bäst att undvika inkasso och Kronofogden, så kan du alltid kontakta dem med frågor eller be om hjälp. De vill hjälpa dig betala dina skulder.
Har du en fråga du vill ställa om Inkasso och Kronofogden? Ställ den på Pluggakuten.se