Bedrägerikoll

I detta kapitel kommer vi gå igenom vad ekonomiskt bedrägeri är och hur du kan skydda dig som privatperson.