Skuldkoll

I detta kapitel kommer vi gå igenom olika skulder, ekonomiska fällor och hur vi undviker dem och hjälp som finns att få.