Bostadskoll

I detta kapitel går vi igenom olika boendeformer och vad som är viktigt att tänka på när du hyr, äger eller bor inneboende.