Hemförsäkring

Vad är hemförsäkring?

En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina ägodelar mot olika risker och skador. Den ger ekonomisk ersättning om din bostad drabbas av exempelvis brand, inbrott, vattenskada eller andra olyckor.

Hemförsäkringen kan indelas i två huvudsakliga delar:

1. Egendomsförsäkring

Denna del täcker skador på ditt hem och dina ägodelar. Det kan inkludera reparation eller återställning av byggnaden om den skadas av exempelvis brand eller naturkatastrofer som storm eller översvämning. Egendomsförsäkringen kan också täcka stöld eller skador på dina ägodelar, såsom möbler, elektronik, kläder och andra personliga tillhörigheter.

2. Ansvarsförsäkring

Ansvarsdelen av hemförsäkringen skyddar dig om någon skadas eller drabbas av skador i ditt hem. Det kan inkludera fall där du är ansvarig för en olycka som inträffar i din bostad eller där ditt agerande leder till skador på någon annans egendom. Ansvarsförsäkringen täcker vanligtvis rättsliga kostnader och eventuella ersättningar som du kan bli skyldig att betala till den skadade personen.

Det är viktigt att notera att täckningen och villkoren för hemförsäkringen kan variera mellan olika försäkringsbolag och geografiska områden. Vissa försäkringsbolag kan också erbjuda tilläggstjänster eller extra skydd mot specifika risker, såsom trasig mobil, översvämning eller stöld av cyklar. Att ha en hemförsäkring kan ge dig trygghet och ekonomiskt skydd om något oförutsett skulle hända med ditt hem.

Självrisk

Självrisk är den kostnad du själv får stå för i samband med en skada, när du får ersättning från ditt försäkringsbolag. Hur mycket självrisk du betalar för din hemförsäkring beror på vilken typ av skada det handlar om och vad vi kommit överens om, men en vanlig självrisk kan ligga på mellan 1000–2000 kronor.

När behöver du hemförsäkring?

Det finns ingen lag som säger att du måste ha en hemförsäkring, men det är alltid en bra idé att ha en. Oavsett om du äger en villa, bostadsrätt eller fritidshus, eller om du hyr en lägenhet, i första- eller andrahand.

Dessutom kan du behöva en hemförsäkring om du bor inneboende om inte hyresvärden har en hemförsäkring som du inkluderas i, detta är viktigt att kolla upp.

Hur tecknar du en hemförsäkring?

För att teckna en hemförsäkring kontaktar du ett försäkringsbolag och fyller i en ansökan där du beskriver ditt hem, dess värde och eventuella särskilda omständigheter. Försäkringsbolaget bedömer riskerna och ger dig en offert baserat på den information du lämnar.

Det är viktigt att noggrant läsa och förstå villkoren för försäkringen för att vara medveten om vad som täcks och vilka undantag som kan finnas.

Vad händer om du inte har hemförsäkring?

Om du saknar hemförsäkring riskerar du att bli utan ersättning vid en olycka eller så kan du bli skyldig att betala stora summor till någon om du vållat skada.

Vad täcker en hemförsäkring?

En person med en stor listaVi tittar på ett exempel på vad en hemförsäkring kan täcka och kosta:
Therese får ett förstahandskontrakt på en lägenhet på 60m2 i Uppsala och ska bo med hennes sambo, hon letar runt och hittar en hemförsäkring som kostar 145kr i månaden, självrisken kostar 1500kr och reseskydd som gäller 45 dagar och sen kan hon läsa på hemsidan att det täcker dessa saker:

  1. Personer:
   Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kronor.
   Du får rådgivning för att förebygga id-stöld, assistans att begränsa skadans omfattning vid id-stöld och för kostnader för juridisk hjälp. Du får ersättning för behandlingskostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. 
   Du får ersättning om du blir sjuk, skadad eller bestulen under en privat resa. Reseskyddet gäller i hela världen i 45 dagar.
   Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor. Rättsskyddet gäller inte för brottsmål eller tvister som har samband med skilsmässa.
   Du får ersättning om du utsätts för rån, misshandel eller övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

  2. Möbler och saker:
   Dina saker skadas vid brand, blixtnedslag eller explosion.
   Dina saker blir stulna vid inbrott i och utanför bostaden t.ex. under en resa eller på arbetsplatsen.
   Dina saker blir skadade vid en vattenskada.

  3. Otur:
   Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring eller drulle, gäller för dina personliga saker om de skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse.

  4. Bostaden:
   För skada på det du äger vid brand, blixtnedslag eller explosion.
   Om du äger tvättmaskinen eller annan utrustning gäller hemförsäkring för dessa även i hyresrätt. 
   För skada på det du äger om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från badrum.
   Om du inte kan bo kvar i bostaden efter exempelvis en brand- eller vattenskada får du ersättning för tillfälligt boende upp till 2 år.
Har du en fråga du vill ställa om Hemförsäkring? Ställ den på Pluggakuten.se