Vanliga missuppfattningar om pensionen

Det finns många missuppfattningar om pensionssystemet, och vi vill ge dig tydliga svar på de mest frekventa frågorna för att klargöra hur det verkligen förhåller sig.

Det kommer inte finnas några pengar kvar när jag går i pension

Detta påstående är inte korrekt. Du bygger själv upp din pension genom att betala skatt på dina inkomster. Så länge det finns människor som arbetar i Sverige kommer det finnas resurser för den allmänna pensionen. De som arbetar idag bidrar till pensionen för dagens pensionärer. Pensionssystemet är flexibelt och anpassar sig till ekonomins utveckling. Om ekonomin går sämre minskar inkomstpensionen, och om den går bra ökar den. Detta är för att säkerställa att pensionssystemet är hållbart både nu och i framtiden.

Min pension är helt placerad på börsen

Det mesta av dina pensionsavgifter går till inkomstpensionen, som huvudsakligen är kopplad till inkomstutvecklingen i Sverige. Endast ungefär 12 procent av tillgångarna i inkomstpensionssystemet investeras i de så kallade AP-fonderna. En mindre andel av dina pensionsavgifter går till premiepensionen, som placeras i fonder. Din tjänstepension, om du har sådan genom din arbetsgivare, är också i olika grad kopplad till fonder.

Det är svårt med pension

I grunden är pensionssystemet inte så komplicerat som det kan verka. Du bygger upp din pension genom att arbeta och betala skatt. Ju längre och ju mer du arbetar, samt ju högre din lön är, desto högre blir din pension. Om du har en tjänstepension genom din arbetsgivare kan det också påverka din totala pension.

Det absolut viktigaste för din pension är att du arbetar, betalar skatt och har en tjänstepension. Om du har möjlighet och önskar spara ytterligare till din pension, kan du också göra det.

Jag kan inte påverka min pension alls

Om du redan arbetar heltid och har en tjänstepension, har du möjligheter att påverka din pension. Du kan försöka öka din lön och därigenom öka din pension.

Om möjligheten finns, kan du även arbeta längre. Ett extra års arbete efter att du fyllt 66 år kan resultera i en ökning av din månatliga pension, beroende på din inkomst.

Att göra en pensionsprognos kan hjälpa dig att förstå hur dina val kan påverka din pension.

Man måste spara själv till pensionen för att överleva när man är pensionär

Det svenska pensionssystemet ger en grundtrygghet för alla som bor i Sverige, vilket garanterar att ingen hamnar under en skälig levnadsnivå. Allmän pension och tjänstepension tillsammans utgör vanligtvis cirka 60 procent av din inkomst om du har jobbat heltid sedan du var 23 år och planerar att gå i pension vid den ålder du är berättigad till garantipension.

Pensionen kan variera beroende på flera faktorer. Om du saknar tjänstepension eller önskar en högre pension kan du själv spara privat eller minska dina framtida kostnader som pensionär.

Man måste jobba tills man är 75 år för att få en okej pension

Eftersom människors medellivslängd ökar, behöver pensionen räcka längre. Det innebär att många kan behöva arbeta längre, men detta varierar från individ till individ. Ju längre du arbetar, desto högre blir din pension. Det är viktigt att förstå att det finns skattelättnader för äldre arbetstagare och pensionärer som gör det förmånligt att fortsätta arbeta efter en viss ålder.

Har du en fråga du vill ställa om Vanliga missuppfattningar om pensionen? Ställ den på Pluggakuten.se