Allmän pension

Allmän pension är en grundläggande del av det svenska pensionssystemet, tillgänglig för alla som har arbetat eller bott i Sverige. Den bygger på de inkomster du har betalat skatt för, vilket innefattar en bred spektrum av ersättningar, såsom arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning.

Inom allmän pension inkluderas även garantipension, som inte baseras på inkomst. Allmän pension betalas ut under hela din livstid.

De flesta individer får också en tjänstepension från sina arbetsgivare, vilket ytterligare kompletterar den totala pensionsinkomsten. Utöver detta har du möjlighet att ha ett eget sparande för din pension.

Om du bor eller arbetar i ett annat land kan det finnas andra regler som gäller för dig, och du kan hitta mer information på Skatteverkets webbplats.

Så fungerar allmän pension

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, vilket inkluderar din lön och andra skattepliktiga ersättningar, upp till 7,5 inkomstbasbelopp, till allmän pension. Av dessa medel går den största andelen, 16 procent, till inkomstpensionen, medan de återstående 2,5 procenten går till premiepensionen.

Inkomstpensionen kan kompletteras med ett inkomstpensionstillägg. Garantipension är tillgänglig för de som har haft låg eller ingen inkomst.

Inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension och tilläggspension

Den allmänna pensionen består av två huvudkomponenter: inkomstpension och premiepension. Till inkomstpensionen kan ett inkomstpensionstillägg betalas ut. För personer födda mellan 1938-1953 kan även tilläggspension ingå i den allmänna pensionen. Om du är född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt inkomstpensionstillägg samt garantipension.

Garantipension

Garantipension är ett grundskydd som du kan ha rätt till om du har haft låg eller ingen inkomst under ditt liv. Det beräknas baserat på antalet år du har bott i Sverige, och det kan beviljas från 66 års ålder. Från och med 2026 kommer en riktålder att fastställa när du kan få garantipension.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

För de med låg pension finns möjligheten att ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Vid ansökan om bostadstillägg utvärderas även möjligheten till äldreförsörjningsstöd.

Efterlevnadspension

Vid bortgång av en närstående kan du som efterlevande ansöka om efterlevandepension, som är ett ekonomiskt stöd. Stödet består av barnpension, omställningspension och änkepension och baseras på den avlidnes allmänna pension. Det syftar till att täcka en del av försörjningen som den avlidne tidigare bidrog med.

Orange kuvert - årsbesked för din allmäna pension

Så snart du börjar tjäna in till din allmänna pension, kommer du årligen att mottaga ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten. Detta kuvert innehåller ett årsbesked där du kan se hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension och ger en överblick över din pensionsutveckling.

Har du en fråga du vill ställa om Allmän pension? Ställ den på Pluggakuten.se