Tjänstepension

Cirka 90 procent av alla anställda har möjlighet till tjänstepension. Tjänstepensionen utgör den del av din framtida pension som finansieras av din arbetsgivare. Dock erbjuder inte alla arbetsgivare denna förmån, vilket understryker vikten av att förstå din individuella situation.

Det är viktigt att komma ihåg att tjänstepensionen varierar beroende på din arbetsplats och regleras genom olika avtal. Vanligtvis fastställs tjänstepensionen genom kollektivavtal som förhandlas fram mellan arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen och fackförbundet. Alternativt kan avtalet för din tjänstepension komma till stånd genom en överenskommelse direkt mellan dig och din arbetsgivare.

Denna mångfald av avtal gör det extra viktigt att känna till din specifika situation när det gäller tjänstepension, eftersom det kan påverka din ekonomiska framtid avsevärt.

Viktigt med tjänstepension

Utan tjänstepension kommer din huvudsakliga pension endast bestå av den allmänna pensionen från staten, vilket i många fall kan innebära en relativt låg pension. Att ha tjänstepension kompletterar din inkomst som pensionär och ger en ökad ekonomisk trygghet.

Tjänstepensionen är inte bara en pensionsförmån; den fungerar även som en försäkring. Om du skulle drabbas av sjukdom eller avlida, innehåller tjänstepensionen ofta förmåner som ger ekonomiskt stöd till dig eller dina efterlevande. Detta kan vara särskilt värdefullt i tider av personliga kriser.

Tänk på att tjänstepensionen ofta är kopplad till din lön. Ju högre din lön är, desto större blir ditt pensionssparande genom tjänstepensionen. Dessutom gäller det även för yngre individer: Genom att börja tidigt att spara via tjänstepensionen kan du bygga upp en betydande pension över tid och dra nytta av långsiktiga investeringar.

Räkna ut din tjänstepension

Ta reda på hur mycket som betalas in till din tjänstepension varje månad. Eller, vad du förlorar om du inte har tjänstepension. Räkna ut den här. 

Har du en fråga du vill ställa om Tjänstepension? Ställ den på Pluggakuten.se