Pensionssystemet

Din pension kommer från flera olika källor och kan bäst beskrivas som en pyramid med tre grundpelare: allmän pension, tjänstepension och eget pensionssparande. Tillsammans bildar de din totala pension.

Allmän pension från staten

När du börjar ha en inkomst och betala skatt börjar du samtidigt tjäna in till den allmänna pensionen, en ekonomisk trygghet som tillhandahålls av staten. Detta gäller även när du studerar eller är föräldraledig. Den allmänna pensionen är basen i din totala pension. Du får årligen information om den allmänna pensionen i det orange kuvertet. Ju högre din inkomst är och ju längre du arbetar, desto större blir din allmänna pension.

Tjänstepension från jobbet

Om du är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal, sätter arbetsgivaren årligen av medel till din tjänstepension. Du har möjlighet att själv bestämma hur dessa medel investeras i väntan på pensionen. Om du har haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension på flera olika platser.

Eget sparande

Eget pensionssparande är frivilligt, men det kan vara klokt att komplettera den allmänna pensionen och tjänstepensionen med eget sparande för framtida behov. Genom eget sparande kan du jämna ut skillnaden mellan din nuvarande inkomst och den pension du kommer att erhålla i framtiden. Detta sparande kan inkludera banksparande, investeringssparkonto, förvärv av egendom som bostad och andra ekonomiska åtgärder.

Dessa tre grundpelare - den allmänna pensionen, tjänstepensionen och eget pensionssparande - samverkar för att skapa en trygg och stabil ekonomisk grund för din pension. Det är viktigt att förstå och planera för dessa för att säkerställa en bekväm pension när den dagen kommer.

Har du en fråga du vill ställa om Pensionssystemet? Ställ den på Pluggakuten.se