Sjukdom och sjukpenning

I detta avsnitt går vi igenom vad som händer när du är sjuk och hur du påverkar din lön och arbete. När vi skriver sjuk eller sjukdom menar vi alla olika sjukdomar som påverkar din arbetsförmåga och därmed din inkomst. Det kan alltså vara fysiska som psykiska sjukdomar.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en statlig myndighet som har i uppdrag att utreda, besluta och betala ut ersättningar och hjälpa den som är sjukskriven in i arbetslivet igen. Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och gör 50 miljoner utbetalningar.

När du är sjuk och inte kan jobba eller söka jobb ska du vända dig till Försäkringskassan för stöd. Viktigt att komma ihåg är att Försäkringskassan inte ska bedöma din sjukdom utan din arbetsförmåga.

Vad händer med din lön när du blir sjuk?

Du kan få ersättning om du är sjuk och inte kan arbeta på grund av sjukdomen eller om en närstående är allvarligt sjuk och riskerar att dö. Du kan få sjukpenning på 25%, 50% 75% eller 100%.
Skadad person
Du kan hos Försäkringskassan räkna ut hur mycket du får i ersättning, men vanligtvis får du ut 80% av din lön och som mest kan du få ut 43 750 kr i månaden. Om du är sjuk längre än ett år kan du ansöka om att fortsätta få sjukpenning men ersättningen sänks då till 75% av din lön.

När ska jag anmäla att jag är sjuk?

Så fort du blir sjuk anmäler du det till din arbetsgivare och när du varit sjuk i 14 dagar ska din arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Då kan du själv ansöka om sjukpenning på Försäkringskassans hemsida, och skicka in ett läkarintyg. Utbetalningen sker mellan 25:e och 27:e varje månad.

Karensavdrag

Karensavdrag (förr kallad karensdag) är ett avdrag på 20% av din sjukpenning under en vecka som sker en gång per sjukanmälan. Om du blir sjuk igen inom 5 dagar görs inte ett nytt avdrag.

Vad händer om du blir sjuk som arbetssökande?

Om du blir sjuk så att du inte kan söka eller ta ett jobb kan du ansöka om att få sjukpenning från Försäkringskassan. Kraven är att du är inskriven som aktiv arbetssökande på Arbetsförmedlingen och tidigare har arbetat så att du har sjukpenninggrundade inkomst, dvs den inkomst du haft som ligger till grund hur mycket pengar du ska få ut. Läs mer i avsnittet om arbetslöshet och A-kassa. 

Vad händer med ersättning från CSN om du blir sjuk medan du studerar?

Om du blir sjuk under tiden du studerar och erhåller ersättning från Centrala studiestödsnämnden (CSN), kan du ha rätt till sjukersättning.

Du behöver sjukanmäla dig hos Försäkringskassan (antingen via hemsidan eller beställa en blankett via telefon), gärna redan första sjukdagen och sedan ansöka om sjukpenning för att behålla CSN. Sista steget är att om du är sjuk längre än 14 dagar ska du skicka in ett läkarintyg om din sjukdom eller skada till Försäkringskassan.

För att vara berättigad till sjukersättning från CSN måste du uppfylla vissa villkor. Du måste kunna visa att du är sjuk och att sjukdomen hindrar dig från att genomföra dina studier. Du behöver även lämna in läkarintyg eller annan medicinsk dokumentation som styrker din sjukdom.

Man med en stor listaOm du studerar på heltid men blir sjukskriven på halvtid så kan du i vissa fall också behålla ditt studiestöd. Du behöver göra samma steg som ovan och även fylla i en blankett på hemsidan eller skriva ut och skicka in till Försäkringskassan.

När du tillfrisknar och kan återuppta dina studier måste du informera CSN om din återkomst. CSN kommer då att sluta betala ut sjukersättning och återgå till att betala ditt vanliga studiestöd.

Skadad i arbete eller under utbildning

Om du skadar dig när du jobbar ska du meddela din arbetsgivare så snart som möjligt. Arbetsgivaren ska då anmäla det till Försäkringskassan så att du kan vända dig dit och ansöka om arbetsskadeersättning.

Om det sen påverkar din förmåga att jobba, såsom att du behöver ändrade arbetsuppgifter och får lägre lön, du behöver betala för hjälpmedel eller tandvård, eller inte längre kan få sjukpenning eller låg sjukpenning kan du få ersättning.

Har du en fråga du vill ställa om Sjukdom och sjukpenning? Ställ den på Pluggakuten.se