Lön och skatt

I detta avsnitt går vi igenom olika regler och lagar kring arbete och lön och hur mycket av din lön som betalas som skatt.

Anställningsavtal

Det är viktigt för din trygghet att se till att du får ett avtal för din anställning. Det är en skriftlig överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren och ska innehålla följande:

 • Dina uppgifter som namn, adress och personnummer
 • Vilka arbetsuppgifter du ska ha.
 • Vilken lön du ska ha.
 • Vilken typ av anställning det är, exempelvis tillsvidare eller tidsbegränsad.
 • Vad som gäller om du eller arbetsgivaren vill avsluta anställningen.
 • Hur du får semesterersättning

Ett avtal och en handskakning

Fackförbund och kollektivavtal

När du jobbar eller söker jobb kan du få hjälp av ett fackförbund. De kan stötta dig för att få bättre villkor på jobbet, såsom semester, arbetsmiljö eller pension. När du söker jobb kan de hjälpa dig inför lönesamtal och vissa kan även hjälpa dig att revidera ditt CV. Fackförbund kallas ofta ”facket”, även om det inte är ett specifikt fackförbund. Så det gäller att välja ett fackförbund som täcker ditt yrkesområde, så att de kan hjälpa dig med specifika jobb inom det området. Exempelvis finns det specifika fackförbund för lärare, akademiker, byggnadsarbetare eller för de som jobbar inom restaurangbranschen.. Fördelen med att välja ett yrkesspecifikt fackförbund är att de har koll på det kollektivavtal som gäller.

Kollektivavtal är ett frivilligt men skriftligt avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer som innehåller regler om löner och arbetsvillkor.

Jobba som minderåring (under 18 år)

Barn under 13 år ska inte jobba. Det går att göra vissa undantag med mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom familjen, men dessa är sällsynta. Med tillstånd från Arbetsmiljöverket får de under 13 år jobba inom kulturell verksamhet och vissa sport-och reklamevenemang.

Vad Arbetsmiljöverket kallar "äldre barn" betyder ungdomar mellan 13–16 år, de får utföra lätt och ofarligt arbete som inte är psykiskt eller fysiskt tungt. Dessutom får de inte arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. Äldre barn får aldrig sälja ålderreglerade varor som alkohol och tobak.

Ungdomar mellan 16–18 år (gäller det år du fyller 16) får inte jobba i miljöer som innebär särskilda risker. Det finns dock undantag om arbetet ingår i en utbildning eller handledarledd praktik.

Det finns också bestämmelser kring hur många timmar och vilka tider som du får jobba, samt specifikt hur länge du ska ha ledigt mellan jobbpass som minderårig. Det går att läsa mer om detta på Arbetsmiljöverket.

Lön

När du får lön för ditt arbete så har du rätt att få en lönespecifikation. Den ska innehålla hur mycket du jobbat i timmar eller arbetsdagar, semesterersättning, skatteavdrag och eventuella andra avdrag. Det är en bra idé att kontrollera dina lönespecifikationer och spara dem ifall något inte skulle stämma

Om du jobbar mer än de timmar som du är schemalagd kallas det för att jobba övertid och då ska du få betalt för detta, eller möjlighet att använda det som så kallad ”komp” eller ”komptid” vilket står för kompensationstid. Komptid kan användas senare som ledig tid och ska vara planerad och det är alltid bra att stämma av med din arbetsgivare när du ska använda komptiden som ledigt. 

Om du jobbar sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger har du enligt de flesta kollektivavtal rätt till extra ersättning för det som kallas obekväm arbetstid oftast förkortad till OB. Det kan vara mer beroende på vilken tid det är. Se räkneexemplet nedan.

Äpple och myntEnligt lag har du rätt till något som kallas semesterlön.Vilket vanligtvis, när du har en fast månadslön, är 12% extra av din vanliga lön under den månad du tar ut semester. Specifikt hur det fungerar går att stämma av med din arbetsgivare. Semesterersättning är inte samma sak som semesterlön utan är en ersättning som betalas ut som ersättning för de semesterdagar du inte utnyttjat, antingen vid årsslut eller när din anställning avslutas.

Skatt

Hur mycket skatt som dras av just din lön beror på i vilken kommun du bor och om du är medlem i någon religiös verksamhet, såsom Svenska kyrkan. Hos Skatteverket kan du ta reda på vad din kommunala skattesats är, din regionala skattesats och vad du betalar i begravningsavgift. Vanligt är att ungefär 30% av din lön automatiskt dras innan lönen hamnar på ditt konto.

Bruttolön är lönen du får innan skatteavdrag och nettolön är det som du får ut, vad som landar på kontot.

Jämkning

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar på skollov, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år när du deklarerar, läs mer om att deklarera här.

Om du tjänar mindre än ett visst belopp per år behöver du inte betala någon skatt alls. Hur mycket du får tjäna utan att betala skatt varierar från år till år. År 2023 behöver du inte betala någon skatt om du tjänar under 22 208 kronor under hela året. Om du vet att du kommer att tjäna under 22 208 kronor ska du fylla i en blankett som du ska lämna till din arbetsgivare i god tid innan första löneutbetalningen.

Kvinna som sitter på en dator

Arbeta svart – inte lagligt

Att arbeta svart är att inte betala skatt på din lön. Det kan vara frestande att strunta i skatten och jobba svart. Men det är osäkert, då du står oskyddad mot den som betalar dig och är dessutom inte lagligt. Det räknas som ett skattebrott.

Men faktum är att det finns många fördelar med att jobba vitt. Du får:

 • Avtal som garanterar lön och reglerar din arbetstid
 • Ersättning för obekväm arbetstid och övertid
 • Semesterersättning
 • Ersättning vid bland annat sjukdom och arbetsskada
 • Inbetalning till din framtida pension

Dessutom bidrar du till viktiga saker i samhället – bland annat sjukvård, skolor, fritidsanläggningar och vägar.

Har du en fråga du vill ställa om Lön och skatt? Ställ den på Pluggakuten.se