Appar och verktyg

När det kommer till att hantera din ekonomi och skapa en budget finns det en rad appar och verktyg som kan vara till stor hjälp. Dessa digitala hjälpmedel kan göra det enklare att följa din budget, spåra dina utgifter och uppnå dina ekonomiska mål. Här är några populära appar och verktyg som kan underlätta din budgetering:

Mint

Två personer som står vid en stor mobiltelefon

Mint är en kostnadsfri app som hjälper dig att skapa och följa en budget. Du kan koppla dina bankkonton, kreditkort och lån till appen för att få en överblick över din ekonomi. Mint skapar automatiska kategorier för dina utgifter och ger dig användbar grafik och diagram för att visualisera din ekonomi.

 

PocketGuard:

PocketGuard är en annan användbar app för budgetering. Den hjälper dig att se din totala inkomst, dina utgifter och hur mycket du har kvar att spendera. Appen ger även förslag på sätt att spara pengar och hålla sig inom budget.

YNAB (You Need a Budget):

YNAB är en betaltjänst som fokuserar på att hjälpa dig att ta kontroll över din ekonomi. Appen baseras på principerna att ge varje krona en uppgift och att planera för framtiden. YNAB erbjuder utbildning och stöd för att hjälpa dig att skapa en budget som passar dina behov.

Wally:

Wally är en gratis budgeteringsapp som låter dig spåra dina utgifter och inkomster. Du kan enkelt lägga till och kategorisera dina transaktioner, sätta spar- och budgetmål samt få insikter om dina konsumtionsvanor. Wally erbjuder också funktioner för att spåra och dela gemensamma utgifter om du bor eller delar kostnader med andra.

Goodbudget:

Goodbudget är en budgetapp som bygger på principen om kassabokshantering. Du kan skapa virtuella kuvert för olika utgiftskategorier och fördela din inkomst i dessa kuvert. Appen ger en tydlig överblick över hur mycket pengar du har kvar inom varje kuvert och hjälper dig att hålla koll på dina utgifter.

Kivra:

Kivra är en tjänst som finns online och som app som samlar dina kvitton, fakturor, intyg, post från myndigheter och även din deklaration. Kivra kan hjälpa dig att samla fakturor och kvitton för att hålla koll på dina utgifter för din budget.

En mobil och en dator. Och en symbol för internet.

Excel eller Google Sheets:

För den som föredrar att använda kalkylblad finns det gott om gratis mallar för budgetering tillgängliga. Du kan enkelt anpassa en mall efter dina behov och skapa en personlig budget i Excel eller Google Sheets. Detta ger dig full kontroll över dina finanser och möjlighet att skapa egna diagram och rapporter.

Dessa appar och verktyg är bara några exempel på vad som finns tillgängligt för att hjälpa dig med din budgetering. Det är viktigt att hitta det verktyg som passar bäst för dig och dina behov. Kom ihåg att regelbundet använda dessa appar eller verktyg för att få ut det mesta av dem och uppnå dina ekonomiska mål.

Har du en fråga du vill ställa om Appar och verktyg? Ställ den på Pluggakuten.se

Här har vi två exempel på Excelark med budgetberäkningar som du själv kan klicka på för att ladda ner och använda och fylla i dina egna siffror eller lägga till kategorier för inkomster, utgifter eller sparande. 

Personlig budget

Familjebudget