Aktier

En aktie är en ägarandel i ett företag. Vilket innebär att när du köper en eller flera aktier äger du en liten del av företaget. Som aktieägare får du ta del av hur det går för företaget och deras framtidsplaner genom att delta i bolagsstämman.

En person med hatt som sitter på pengapåsar framför en graf som går uppåt.

Hur köper och säljer du aktier?

För att kunna köpa aktier i ett företag så måste det vara ett aktiebolag och vara noterat på börsen. För att kunna köpa aktier behöver du också ha ett konto hos en bank eller en nätmäklare.

Banken eller nätmäklaren kan också hjälpa dig med rådgivning kring köp och försäljning av aktier.

Att göra vinst och förlust

Det har visat sig att investera i aktier kan vara lönsamt över tid, men det finns alltid en risk. Det finns ingen garanti att aktiernas värde ökar, även om de gjort det tidigare.

Att välja aktier hos större etablerade företag och sprida ut investeringar över flera olika branscher kan vara ett sätt att minska risken, men det är fortfarande ingen garanti. En aktie kan stiga eller sjunka i värde beroende på olika faktorer, till exempel företagets framgångar eller det ekonomiska läget i landet eller världen.

Om aktierna har sjunkit i värde innan du säljer dem får du tillbaka mindre pengar än du investerade.

Om aktiebolaget går i konkurs förlorar du alla pengar du investerade. Om aktierna har stigit i värde när du säljer dem går du med vinst.

En man som står vid en graf

Om du handlar med aktier behöver du betala skatt. Hur du beskattas skiljer sig beroende på vilken typ av konto du använder dig av. Om du investerar via en aktiedepå betalar du skatt för varje vinst du gör vid en aktieförsäljning. Skatten på vinsten från aktien är 30%. Du behöver dessutom lämna in en blankett till skatteverket när du årligen deklarerar för dina vinster. Om du investerar via ett investeringssparkonto (ISK) betalar du istället en schablonskatt på dina insättningar och värdet på kontot istället för skatt på enskilda aktieförsäljningar. Det gör det även lättare att deklarera.

Läs mer om olika sparkonton här.

Har du en fråga du vill ställa om Aktier? Ställ den på Pluggakuten.se